Bijzonder glas uit beerput

Voorwerpen
1550 tot 1600
  • Archeologische glasvondsten uit de Molenstraat  

In 1983 werd aan de Oude Vest een terrein opgegraven dat kort daarvoor door de sloop van een laat negentiende-eeuws huizenblok vrij was gekomen. Het terrein kende een complexe bouwgeschiedenis die begon met de aanleg van de aarden stadswal en een molenberg in de dertiende eeuw en eindigde met de sloop van een zeventiende-eeuwse timmerwerf ten behoeve van negentiende-eeuwse nieuwbouw. In de oosthoek van het terrein werd een beerput aangetroffen die hoorde bij een huis aan de Molenstraat. Hierbij werd relatief veel en kostbaar glaswerk aangetroffen. In de zestiende eeuw was dit huis eigendom van de Tafel van de Heilige Geest, een charitatieve instelling. Zouden de leden van het bestuur in dit huis hun kostbare glas hebben geheven?

Ook interessant

Woonbuurt aan de Molenstraat
Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologi...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief