Verfijn op:

Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken
Nieuwe Dijkje (Teteringen)
Het Nieuwe Dijkje is een zandweg in de Lage Vucht tussen de Zwarte Dij...
Gebieden
Opgraving muurtoren Valkenberg 1986
In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in h...
Archeologie
Doelsteeg (Centrum)
Doelsteeg (Centrum) 1500 tot heden
Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden ...
Gebieden
Opgravingen Taxandrialaan  2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Grieglaan en componistenbuurt (Ruitersbos)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
woonhuis aan de Haagsemarkt
De kern van Princenhage wordt gevormd door de Haagsemarkt. Een driehoe...
Bouwwerken
Jachthuisdreef (Liesbos)
Jachthuisdreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Jachthuisdreef (de voormalige Huisdreef) is de ongeveer noord zuid...
Gebieden
Sint Franciscus
Sint Franciscus Kweekschool, Klooster en Internaat aan het Dr. Jan Ing...
Bouwwerken
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden