Bavel

Gebieden
1299
  • Oorkonde met eerste vermelding van Bavel  

De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte van mei 1299. Destijds behoorde het gebied van het huidige Bavel onder de parochie Gilze. In de akte sloten de abdis en de gemeenschap van de abdij van Thorn en de pastoor van Gilze een overeenkomst over de tienden in onder andere Bavel. Een tiende was een heffing van tien procent van de oogst en op de groei van de veestapel. Tussen 1299 en 1317 ontstond een zelfstandige parochie Bavel, een zelfstandigheid die pas aan het eind de zestiende eeuw geheel voltooid zou zijn. Bestuurlijk en juridisch werden de dorpen en parochies Bavel en Ginneken in 1328 onder één schepenbank gebracht. Het aantal mensen in de parochie Bavel was niet groot. Rond 1600 woonden er 300 personen.

Ook interessant

boerderij Lijndonkseweg 12 in Bavel
Deze boerderij uit 1928 heeft een traditionele indeling en is gebouwd ...
Bouwwerken
Opgraving Evenementenzone Bavel 2014
Voor de ontwikkeling van het Breepark heeft er archeologisch onderzoek...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Straatnamen Bavel
Straatnamen Bavel 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Kerkepad (Bavel)
Kerkepad (Bavel) 1400 tot heden
Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en lo...
Gebieden
Woestenbergseweg (Bavel)
Woestenbergseweg (Bavel) 1300 tot heden
Deze weg loopt van horecagelegenheid de Brouwers aan de Gilzeweg naar ...
Gebieden
Kloosterstraat (Bavel)
Kloosterstraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt de Kloosterstraat in Bavel...
Gebieden
Brigidastraat (Bavel)
Brigidastraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akker...
Gebieden
Kerkstraat, Kerkplein en Kerkeind (Bavel)
De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginnek...
Gebieden
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden
Eerste vermelding van de naam Breda
De vroegste vermelding van Breda als onderdeel van een persoons- of fa...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief