Verfijn op:

Nelly Boudewijnsstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Nelly Boudewijns (1869-1926)...
Gebieden
Voetballer Kees Rijvers
Kees Rijvers werd geboren in Princenhage (1926) en startte zijn voetba...
Personen
Beulszwaard
Dit is het zwaard van de beul van Breda. Aan de ene zijde staat de ...
Voorwerpen
Twikkelstraat 61, voormalig Berkenhof
Het schoolgebouw voor speciaal onderwijs is gebouwd in 1970 en is gebo...
Bouwwerken
Opgraving Catharinastraat 87 1990
In het voorjaar en zomer van 1990 werd er op het terrein van Catharina...
Archeologie
Oudste stadsplattegrond
In 1625 tekende Denis van Alsloot (Brussel of Mechelen, omstreeks 1570...
Gebieden
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Vrouwen en kinderen in Breda
De foto Vrouwen en Kinderen uit Breda uit 1865 is een vroege Bredase f...
Personen
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden