Opgraving Mendelssohnlaan 1

Archeologie
1500 tot 1950
  • Twee archeologen van de gemeente Breda aan het werk (bron: gemeente Breda)  

In 2011 en in 2014 is op het perceel waar het Mencia de Mendozalyceum en inmiddels ook de Internationale School is gevestigd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek uit 2011 is uitgevoerd door IDDS en het onderzoek uit 2014 door het team Erfgoed van de gemeente Breda.

De aanleiding voor het onderzoek was de uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Bij beide onderzoeken zijn een aantal verkavelingssloten aangetroffen die staan getekend op kadastrale kaart uit 1824.

De vondsten die zijn gedaan bestaan voornamelijk uit fragmenten aardewerk. Deze kunnen worden gedateerd vanaf de vijftiende eeuw.

Ook interessant

Mencia de Mendozalyceum
Mendelssohnlaan 1 1959 tot heden
De voormalige middelbare meisjesschool aan de Mendelsohnlaan...
Bouwwerken
Hof Hendrik III en Mencia de Mendoza
In 1524 werd Mencia de Mendoza door keizer Karel V uitgehuwelijkt aan ...
Personen

Locatie

Mendelssohnlaan 1, 4837 CV Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter