Ambachtsschool van Coothplein

Bouwwerken
1886
  • Leopold Frans Willem van Cooth  

Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), arts, was omstreeks 1870 een van de rijkste mannen in West-Brabant en een echte filantroop. Hij zat in de periode 1851 tot 1853 in de gemeenteraad. Daarnaast was hij onder meer bestuurder van het Rooms Burgerweeshuis. Bij zijn overlijden stelde hij aan de stad Breda een legaat van 300.000 gulden beschikbaar. Het geld was bestemd voor het oprichten van een ambachtsschool, het bouwen van een aantal woningen en het instellen van een prijs voor leerlingen met goed gedrag en geen verzuim. Anderhalf jaar voor zijn overlijden stelde hij een geestelijk testament op. In een pagina's lang betoog zette Van Cooth zijn bezwaren uiteen tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was een voorstander van openbaar onderwijs.

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie

Locatie

Van Coothplein 41, 4811 ND Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief