Achter Emer (gehucht)

Gebieden
1400 tot 1978
  • Achter Emer in 1969, voor de aanleg van de Haagse Beemden, de aanliggende bedrijventerreinen en de Emerparklaan (foto Karel Leenders, coll. Stadsarchief Breda id.19700051)  

Achter Emer is eigenlijk het laatste (noordelijke) deel van de Emerweg en de Gageldonkseweg. Het gehucht ligt op een lage dekzandrug met aan de oostzijde de lage gronden langs de Mark en aan de westzijde de Lage Moeren, een grotendeels afgegraven veengebied, nu een deel van de Haagse Beemden.
Het gehucht bestaat uit verspreide boerderijen aan de straat. De akkers liggen bij de hoeven op de dekzandrug. 

CHI_28_007_achter_emer_1850_low.jpg CHI_28_007_achter_emer_lufo_low.jpg
Achter Emer op de militair topografische kaart uit 1850 en op een actuele luchtfoto

Een groot deel van het gehucht is verdwenen onder de Emerparklaan en de Moerlaken, twee ontsluitingswegen van en naar de Haagse Beemden. Het huidige straatje Achter Emer behoort opmerkelijk genoeg niet tot de kern van het gehucht.

Ook interessant

Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Waarneming kasteel de Emer 1968 en 1974
Bij het graven van funderingssleuven voor een aantal bedrijfshallen ...
Archeologie
Achter Emer (Haagse Beemden)
De Achter Emer is eigenlijk het laatste restant van de Emerweg. Deze ...
Gebieden
IJzerhekpad (Haagse Beemden)
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de Achter Em...
Gebieden
Rietdijk (Haagse Beemden)
Rietdijk (Haagse Beemden) 1415 tot heden
De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter