Verfijn op:

Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Opgravingen Taxandrialaan  2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat / Mosselkreek 2003
In het voorjaar van 2003 werd er op het terrein van het voormalig ...
Archeologie
Inhuldiging Koningin Wilhelmina
De inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898 wekte in Ne...
Gebeurtenissen
Personen
Opgraving KMA Huis Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Brecht leidde ertoe dat er uitge...
Archeologie
Bouwwerken
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Teteringsedijk (gehucht)
Teteringsedijk (gehucht) 1200 tot 1999
De Teteringsedijk loopt van de vesting tot aan de oude Driesprong en w...
Gebieden
Yvonne Né
Yvonne Né 2002
Yvonne werd in Goes geboren in 1958 en studeerde, 'Vrij schilderen', '...
Personen
Muizenberg (gehucht)
Muizenberg (gehucht) 1450 tot heden
Muizenberg is een huizengroep, ontstaan bij twee grote hoeven (waarond...
Gebieden
Bunderkenspad (Haagse Beemden)
Het Bunderkenspad is het centrale fietspad in de wijk in de Haagse ...
Gebieden