Verfijn op:

Huis Ocrum
Huis Ocrum 1536 tot heden
Een van de meest bekende hofhuizen van Breda, Huis Ocrum in de Sint Ja...
Bouwwerken
Opgraving Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie
Teteringen zelfstandig
In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene grond...
Gebeurtenissen
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Doelstraat of Zwaanstraat (Centrum)
Zwaanstraat (Centrum) 1330 tot 1995
Op het kadastraal minuutplan van 1824 kunnen we de Doelsteeg nog goed ...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Opgraving KMA Huis Brecht  1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
Lutherse Gemeente
Over het ontstaan van de lutherse gemeente in Breda is weinig bekend. ...
Personen
Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003
Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de ...
Archeologie
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden