Erfgoedweb Breda Gemeente Breda

Terug naar home
Chassékazerne

Chassékazerne

van 1896 tot 1997

De Chassékazerne is aanbesteed in 1896. Het oor­spronkelijke ontwerp is gemaakt door de overste A.M. Polvliet, de voorgevel is ont­worpen door generaal J.J.H. Gijsberti Hodenpijl, en het uiteindelijke ontwerp en het bestek zijn gemaakt door kapitein-ingenieur W. Cool. In 1898-1899 werd het gebouw geplaatst. De voorgevel moest, met zijn hoekto­rentjes, kantelen en imitatieschietgaten, een militaire indruk geven. De stijl wordt officieel omschreven als neorenaissance. Het gebouw is opgezet volgens het zogenaamde paviljoensysteem. Bij de bouw is beton toegepast, een voor die tijd zeer modern bouwmateriaal. De kazerne is genoemd naar generaal Baron Chassé (1765-1849), die het meest bekend werd door de verdediging van de citadel van Antwerpen. In 1998 werden in de voormalige kazerne het Breda’s Museum, het Stadsarchief en de afdeling Archeologie (nu onderdeel van Bureau Cultureel Erfgoed) gehuisvest.